Id line: Irawat1313
Hotline : 081-4674545

 WELCOME TO RICHIEWATER.COM


ห้างหุ้นส่วนสามัญริชชี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 ได้ผลิตน้ำดื่มสะอาดจำหน่ายภายใต้ตราริชชี่ (Richie Water) โดยได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าด้วยเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามใบอนุญาตผลิตเลขที่ 10-1-05956
โดยมีกระบวนการผลิตผ่านกรรมวิธีด้วยระบบ Reverse Osmosis (R/O) ผ่านระบบโอโซน (Ozone) และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี (UV) รวมถึงการกำจัดสีและกลิ่นก่อนบรรจุลงขวดโดยเครื่องบรรจุที่ได้มาตรฐาน พร้อมปิดฝา จึงมั่นใจได้ว่าน้ำในขวดจะสะอาดจนถึงมือผู้บริโภค
 

เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”


ขั้นตอนในการสั่งผลิตน้ำดื่มภายใต้แบรนด์ลูกค้า
น้ำดื่มภายใต้แบรนด์ลูกค้าขวดขนาด 350 ml. ขวดขนาด 500 ml. ขวดขนาด 600 ml.
ผ่านกรรมวิธีด้วยระบบ Reverse Osmosis (R/O) ผ่านระบบโอโซน (Ozone) และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี (UV)